Taizhou Xunfei Metal Products Co., Ltd.

Liên hệ chúng tôi

Taizhou Xunfei Metal Products Co., Ltd.

Người liên hệ: Kaysen

Sở: Sales Department

Bài đăng: executive

Điện thoại: +86 -13335760969

Điện thoại cố định: +86-18906552899

địa chỉ công ty: Qinggang Town Xuanmen Bay Industrial Zone, Yuhuan City, Taizhou City, Zhejiang Province

Trang mạng: xunfeimetal.vieinfo.com

Thắc mắc

Thắc mắc